تعداد مقالات: 14
3. تبیین جایگاه حضرت خضر (ع) در قرآن کریم، متون مصور شاهنامه و اسکندرنامه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 23-41

هادی بابایی فلاح؛ صمد سامانیان


5. نور طبیعی و فضای معنوی در مسجد شیخ لطف الله اصفهان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 43-60

مرضیه هومانی راد؛ حسنی تمله؛ منصوره طاهباز


6. بازخوانی کهن الگوی سه گانه مقدس با محوریت نقش مایه درخت سرو در هنر ایرانی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 51-67

میثم براری؛ سمیرا آقاداود جلفایی


7. تحلیل جامعه شناختی آثار استاد حسین لرزاده در قالب نظریه معرفت ماکس شلر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 69-89

امیرحسین چیت‌سازیان؛ بهناز عتباتی


8. جایگاه ارتباطی درک و دریافت مخاطبان آثار هنری از نظرگاه اندیشمندان و اصول حفاظتی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 87-108

سمیه بصیری؛ رسول وطندوست؛ سید محمد امین امامی؛ حسین احمدی


9. بررسی شباهتها و تفاوت های مرکب و حِبر از دیدگاه شیوه ساخت

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 91-112

حمید فرهمند بروجنی؛ زهرا سلطانی


12. سفالگری معاصر شهرضا و تبیین عناصر فنی آن

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 129-154

امیر نظری؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی


14. مفاهیم تأثیرگذار بر شکل‌گیری منظر در دورۀ صفوی و نقش طبیعت در تبیین آنها

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 61-85

حمیدرضا جیحانی؛ مریم رضایی پور