کاربرد رنگ در منظر میدان امام(نقش جهان) اصفهان با رویکردبهره گیری در میدان های امروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مرمت ابنیه و بافت‌های تاریخی دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشجوی دکتری طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

فرم بناها، فضاها و ترکیب‌های رنگی به‌کاررفته در آن‌ها از نخستین عناصری است که هنگام ورود به یک شهر جلب نظر می‌نمایند. چگونگی استفاده از رنگ‌ها در شهر به عوامل زمینه‌ای مختلف همچون اقلیم، پیشینه تاریخی، فرهنگ محلی و مانند آن‌ها بستگی دارد. درگذشته، تا پیش از تحولات گسترده تکنولوژی در سده اخیر، کالبد شهر ایرانی- اسلامی، تجلی روح ساکنان و سازگار با طبیعت پیرامون خود بوده است. ترکیب دلنشین و هماهنگ فرم‌ها و رنگ‌ها در میدان‌ها به‌عنوان مهم‌ترین فضاهای اجتماعی شهرهای سنتی- اسلامی نشان‌دهنده آگاهی و توجه ویژه پیشینیان به تأثیرات روان‌شناسی و زیباشناسی رنگ‌ها است. نحوه حضور رنگ‌ها در فضا و توجه به اینکه به‌کارگیری رنگ‌ها با چه هدفی دنبال می‌شود، بسیار مهم است. در این راستا، یکی از مفیدترین گام‌ها، برای یافتن راه‌حلی به‌منظور روبرو شدن با مشکلات منظر شهر امروز ایرانی- اسلامی که ترکیب ناهمگونی از کنار هم قراردادن بناهای برون‌گرا با نماهای نامتجانس از لحاظ فرم، رنگ و سایر جزئیات است، بررسی و تحلیل فضاهای شهری برجای مانده از شهر سنتی دیروز و قواعد و قوانین حاکم بر آن است. این امر، مستلزم مطالعات و تحقیقاتی گسترده و هدفمند است. چگونگی حضور رنگ در این فضاها و استفاده از آن برای دستیابی به اهداف معمارانة سازگار با هویت شهری، از جمله این مطالعات است. بنابراین هدف و تمرکز پژوهش حاضر بر رنگ، ترکیب‌های رنگی، ارتباطات معنایی موجود میان رنگ‌ها و نقش این هماهنگی در پدیدآوردن منظر شهری یک‌پارچه برای شهرهای سنتی- اسلامی دیروز و ارائه پیشنهاداتی در این رابطه برای شهرهای ایرانی- اسلامی است. ازهمین‌رو، روش تحقیق این نوشتار، توصیفی- تحلیلی است. برای تدوین چارچوب نظری هم، مطالعات کتابخانه‌ای و مرور ادبیات موضوع راهگشا بود. در مرحله بعد، مطالعه‌ای ویژه روی میدان نقش جهان انجام شد. ازلحاظ روش‌های تخصصی، روش‌های لانکلو، هی‌یانگ و نوار رنگ و برای مشخص‌نمودن دقیق کد رنگ‌ها از روش RGB استفاده شد. درنهایت، یافته‌های پژوهش نشان داد که در آفرینش فضای شهریِ بی‌نظیری همچون میدان نقش جهان به رنگ به‌عنوان عنصری مهم، نگاهی ویژه شده است. درواقع، در این فضا استفاده از رنگ‌های سازگار با اقلیم و هویت بومی و بهره‌گیری از رنگ برای افزایش غنای حسی مکان دیده می‌شود که در بخش یافته‌های پژوهش این موارد بررسی شده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Color in the scape of Emam (Naghshe Jahan) Square With the Approach of Utilizing in Modern Squares

نویسندگان [English]

  • bahare tadayon 1
  • arghavan ahmadi 2
چکیده [English]

of a city. The method of using color in a city depends on different factors like climate, history, local culture, etc. The historical Iranian-Islamic cities show their culture and their respect to the natural environment. The best combination between forms and colors in the squares which are the most important social places in the past, represent the knowledge and attention of our ancestors to the psychological and aesthetic effects of colors in the cities. Nowadays without the applicable rules and guidelines to coordinate urban landscape, new cities suffer from heterogeneous facades in terms of form, color and other details in Iran. Therefore, analysis of historical urban spaces in Iran and uncovering the traditional rules is the first practical approach. The aim of this study is to extract patterns from traditional urban spaces to create integrated urban landscape by focusing on the issue of color, color combinations and interactive communications between colors, light and forms. To achieve this goal, the descriptive and analytical methods were applied. In the first stage the theoretical framework of this research gathered from literature review. The main methods in this stage were Lenclo, Hi Yung and the color bar, in addition, RGB system was useful to illustrate the exact colors. Naghshe Jahan square which is the most important square in historical fabrics in Iran chosen as the main case study in this research had been analyzed in the next stage. In this stage in addition to the listed methods, questionnaires and cognitive maps were also applied. Finally the principles were represented in different categories.visual sanctity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian-Islamic City
  • Urban Scape
  • Color
  • naghshe jahan square