بازخوانی کهن الگوی سه گانه مقدس با محوریت نقش مایه درخت سرو در هنر ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

2 کارشناس‌ارشد صنایع دستی دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

مفهوم سه‌گانه بین نمادها به صورت سه‌گانۀ مقدس، نمونه‌های بسیاری دارد. درخت به عنوان عنصر کلیدی و مهم در بیشتر این سه‌گانه‌ها به چشم می‌آید؛ این درخت سرو به دلیل اهمیت بسیار و تقدسی که در فرهنگ و هنر ایران زمین دارد، نقش محوری را در سه‌گانه ایفا می‌نماید. پژوهش حاضر درواقع پاسخ به این پرسش اصلی: بازخوانی نقش‌مایۀ سرو در کهن الگوی سه‌گانه در ایران است. ازهمین‌رو، مطالعه و تشریح این نقش‌مایه با آوردن مستندات تاریخی و تصویری صورت پذیرفته است. روش تحقیق به کار گرفته شده، توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مقاله هم از طریق مطالعه کتابخانه‌ای گردآوری شده است. ضمن اینکه با انجام تحقیقات میدانی نمونه آثار مرتبط با موضوع، بررسی شده‌ است. هدف این مقاله، بیان تداوم حیات نمادها و کهن‌الگوها در هنر ایران، شناخت هرچه بهتر نقش‌مایۀ سرو در سه‌گانه‌ها، توصیف و طبقه‌بندی این نقش است. همچنین این پژوهش، علاوه‌بر بررسی حوزه‌های نظری این نقوش، به حوزه‌های تجسمی نیز توجه دارد. در این نقوش، سرو به عنوان نقش محوری در مرکز، به صورت سه سروی است یا دو عنصر از یک جنس، مانند دو انسان، دو حیوان یا دو گیاه در طرفین است یا به صورت نقش همراه‌کننده، با نقش مرکزی هر یک از عناصر بالا مطرح می‌گردد. این پژوهش اثبات می‌کند که کهن الگوی سه‌گانۀ مقدس از دورترین ایام در این سرزمین وجود داشته و در دوره‌های مختلف به حیات خویش ادامه داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reading the archetypal hypothesis the holy trilogy revolving around the role of cypress tree in Iranian Art

نویسندگان [English]

  • maisam barari 1
  • samira aghadavoodjolfayee 2
چکیده [English]

The concept of Triplet among the Triplet sacred symbols, has many examples. A tree as a key ingredient in most of the trilogy comes to eyes, The cypress tree as sacred and important in Iranian art and culture, plays a pivotal role in the trilogy. In these designs, cypress is as the pivotal role in the center, three cypress (cypress continued triplet horn symbol Mitra), Or two elements of the one genus as two humans, or two animals or two plants on either side of the role a along, with a central role in each of the above items are discussed. The research is the answer to this question، why cypress are sacred in Iran? What Reason has the path variable in the triple of the role cypress? The triples can be reasons for holiness cypress in Iran or vice versa? This study investigates the change triplet archetype of the sacred, of the ancient period to the present day, and explaining the importance of the role the search for the The triple cypress in Iran. And in this case study and describe the of the role the historical documents and visual. Research methods are descriptive and analytical study of the library and the method of taking notes. The purpose of this study was survival in Iranian art is a symbol and archetype. This research proves that the archetype of The holy triple there was during farthest days in the land, And has continued at different periods of his life. As well as works have been in the field of marketing, libraries and museums.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Art
  • archetype
  • the holy trilogy
  • cypress tree