امکان سنجی بهره گیری از نگارگری در ویدئو آرت نمونه موردی ویدئو آرت یوسف و زلیخا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه هنر اسلامی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

هنر نگارگری که هم‌اکنون در موزه‌ها و گالری‌های هنری دیده می‌شود، در طول تاریخ، فرهنگ‌ساز یا خود ساخته فرهنگ بوده است. برداشت تفکر مدرن از این میراث به مثابه هنر و نسبت‌دادن صفاتی همچون زیبا به آن‌، باعث شده آثار هنری از زندگی روزمره مردم جدا و به اشیایی صرفاً تزئینی تغییر کاربری یابند و به‌تدریج راهی موزه شوند. از همین‌رو، مقاله پیش‌رو درپی پاسخ به این سؤال است که چگونه می‌توان از نگارگری در ویدئوآرت برای نشر مفاهیم اسلامی بهره برد. بدین منظور، روی ماهیت و ویژگی هنر نگارگری به منزله هنری سنتی و همچنین ویدئوآرت به‌عنوان هنری جدید، دقت و تأمل شد و درنهایت، با بررسی یک نمونه موردی امکان‌سنجی تلفیق نگارگری با ویدئوآرت صورت پذیرفت. هدف اصلی این پژوهش، تلفیق نگارگری با هنرهای نوین به‌منظور بازگرداندن نگارگری از موزه به زندگی روزمره مردم و بازگشت جنبه کاربردی این هنر برای اشاعه مفاهیم اسلامی در فرهنگی پویا است. روش تحقیق به کار گرفته شده، توصیفی- تحلیلی با رویکردی هنجارمدار یا ارزشی است. در تجزیه و تحلیل آثار هنری هم از الگوی جنسن بهره گرفته شده است. ضمن اینکه روش گردآوری اطلاعات نیز، کتابخانه‌ای است. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که تغییر رسانه‌ها و پیشرفت فن‌آوری همچون تبدیل رسانه‌های چاپی به رسانه‌های دیجیتال، باعث شده کارکردهای تعاملی هنر نگارگری در ساخت فرهنگ کم‌رنگ به‌نظر آیند. به همین دلیل، ضروری است تا راهکار تلفیق هنرهای سنتی با هنرهای نوین مطالعه شوند تا بخش گسترده‌تری از مخاطبان را هدف قرار دهد. در بررسی نمونه موردی ویدئوآرت تلفیقی یوسف و زلیخا، نشان داده شد که می‌توان با حفظ ارزش‌های هنر نگارگری از جمله عناصر نمادین و جنبه بصری و تلفیق آن با فن‌آوری‌های جدید همانند فیلم، پویانمایی و جلوه‌های ویژه در نشر داستان یوسف و زلیخا که در قرآن از آن باعنوان احسن القصص یاد شده است، استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility Study of Persian painting in Video Art (Case Study: Video Art of Joseph and Zolikha)

نویسنده [English]

  • Mohammad Rezai Shirvan
چکیده [English]

The Persian painting now observed in the museums and art galleries has been culturebuilding or the outgrowth of culture itself throughout history. Construing modern thought of this heritage as art and attaching some adjectives like “beautiful” to it have made art works separated from people’s daily life, changed their function as mere decorative works and made them entered into museums. This paper is in search of answering the question “how Persian painting can be used in video art to publish Islamic concepts?” For this purpose, nature and feature of Persian painting as traditional art as well as video art as new art are investigated and finally, feasibility study of integrating Persian painting with video art is carried out by investigating a case study. The main objective of this paper is integrating Persian painting with new art to restore Persian painting from museum to the people’s daily life and returning the applied aspect of this art in disseminating Islamic concepts in a dynamic culture. The methodology of the paper is descriptive-analytic with normative approach. Furthermore, in analysis of art works, Johnson’s model is used. Data collection method is library. Results indicate that the change of the media and technology development such as changing print media into digital media has underestimated interactive functions of Persian painting in culture-building. For this reason, it is necessary to study the methods of integrating traditional art with modern art to target a wider range of viewers. In the examination of the case study of integrating video art of Joseph and Zolikha, it was showed that the values of Persian painting including symbolic elements and visual aspect and integrating them into new technologies such as film, animation and special effects can be used in the publication of Joseph and Zolikha story mentioned as “the best stories” in the Koran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Painting
  • New Art
  • Video Art
  • Joseph & Zoleikha