مفاهیم تأثیرگذار بر شکل‌گیری منظر در دورۀ صفوی و نقش طبیعت در تبیین آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کاشان

2 پژوهشگر پژوهشکده بناها و بافت‌های فرهنگی– تاریخی


عنوان مقاله [English]

The effective concepts on landscape formation in Safavid era and the role of nature in their specification

نویسندگان [English]

  • Hamidreza jayhani 1
  • Maryam Rezaiepour 2
1 PhD Candidate for Architectural Conservation
2 Research Institute of Cultural Heritage