نمایه نویسندگان

آ

 • آقاداود جلفایی، سمیرا بازخوانی کهن الگوی سه گانه مقدس با محوریت نقش مایه درخت سرو در هنر ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 51-67]

ا

 • احمدی، حسین جایگاه ارتباطی درک و دریافت مخاطبان آثار هنری از نظرگاه اندیشمندان و اصول حفاظتی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 87-108]
 • احمدی ونهری، ارمغان کاربرد رنگ در منظر میدان امام(نقش جهان) اصفهان با رویکردبهره گیری در میدان های امروز [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 31-49]
 • امامی، سید محمد امین جایگاه ارتباطی درک و دریافت مخاطبان آثار هنری از نظرگاه اندیشمندان و اصول حفاظتی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 87-108]

ب

 • بابایی فلاح، هادی تبیین جایگاه حضرت خضر (ع) در قرآن کریم، متون مصور شاهنامه و اسکندرنامه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 23-41]
 • براری، میثم بازخوانی کهن الگوی سه گانه مقدس با محوریت نقش مایه درخت سرو در هنر ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 51-67]
 • بصیری، سمیه جایگاه ارتباطی درک و دریافت مخاطبان آثار هنری از نظرگاه اندیشمندان و اصول حفاظتی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 87-108]

ت

 • تدین، بهاره کاربرد رنگ در منظر میدان امام(نقش جهان) اصفهان با رویکردبهره گیری در میدان های امروز [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 31-49]
 • تمله، حسنی نور طبیعی و فضای معنوی در مسجد شیخ لطف الله اصفهان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 43-60]

ج

 • جیحانی، حمیدرضا مفاهیم تأثیرگذار بر شکل‌گیری منظر در دورۀ صفوی و نقش طبیعت در تبیین آنها [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-85]

چ

 • چیت‌سازیان، امیرحسین تحلیل جامعه شناختی آثار استاد حسین لرزاده در قالب نظریه معرفت ماکس شلر [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 69-89]

ح

 • حسینی زاده مهرجردی، سعیده نقش خاتون های مسلمان دوران ایلخانی تا تیموری در رونق معماری و شهرسازی شهر یزد [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 7-28]

ر

 • رضایی پور، مریم مفاهیم تأثیرگذار بر شکل‌گیری منظر در دورۀ صفوی و نقش طبیعت در تبیین آنها [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-85]
 • رضاپورمقدم، رویا اصل شخصیت محوری در داستان و نگاره ابراهیم (ع) در آتش (نگاره ای از گلچین اسکندر سلطان) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-21]

ز

س

 • سامانیان، صمد تبیین جایگاه حضرت خضر (ع) در قرآن کریم، متون مصور شاهنامه و اسکندرنامه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 23-41]
 • سلطانی، زهرا بررسی شباهتها و تفاوت های مرکب و حِبر از دیدگاه شیوه ساخت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 91-112]

ش

 • شیروانی، محمدرضا امکان سنجی بهره گیری از نگارگری در ویدئو آرت نمونه موردی ویدئو آرت یوسف و زلیخا [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 141-155]
 • شفیعی سرارودی، مهرنوش سفالگری معاصر شهرضا و تبیین عناصر فنی آن [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 129-154]
 • شهیدانی، شهاب تعامل کتیبه های ثلث علیرضا عباسی و کتابت ریحان مصحف عباسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 109-128]

ط

 • طاهباز، منصوره نور طبیعی و فضای معنوی در مسجد شیخ لطف الله اصفهان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 43-60]

ع

 • عتباتی، بهناز تحلیل جامعه شناختی آثار استاد حسین لرزاده در قالب نظریه معرفت ماکس شلر [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 69-89]

ف

 • فراهانی، فریدون شناسه های معماری بَستَکی درخانه های بستکیه دبی با تأکید بر فضاها، قوسها وساختمایه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 113-139]
 • فرهمند بروجنی، حمید بررسی شباهتها و تفاوت های مرکب و حِبر از دیدگاه شیوه ساخت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 91-112]

م

 • محمدزاده، مهدی اصل شخصیت محوری در داستان و نگاره ابراهیم (ع) در آتش (نگاره ای از گلچین اسکندر سلطان) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-21]

ن

 • نظری، امیر سفالگری معاصر شهرضا و تبیین عناصر فنی آن [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 129-154]

و

 • وطندوست، رسول جایگاه ارتباطی درک و دریافت مخاطبان آثار هنری از نظرگاه اندیشمندان و اصول حفاظتی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 87-108]

ه

 • هومانی راد، مرضیه نور طبیعی و فضای معنوی در مسجد شیخ لطف الله اصفهان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 43-60]