نویسنده = سلطانی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شباهتها و تفاوت های مرکب و حِبر از دیدگاه شیوه ساخت

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 91-112

حمید فرهمند بروجنی؛ زهرا سلطانی