نویسنده = بابایی فلاح، هادی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین جایگاه حضرت خضر (ع) در قرآن کریم، متون مصور شاهنامه و اسکندرنامه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 23-41

هادی بابایی فلاح؛ صمد سامانیان