نویسنده = تمله، حسنی
تعداد مقالات: 1
1. نور طبیعی و فضای معنوی در مسجد شیخ لطف الله اصفهان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 43-60

مرضیه هومانی راد؛ حسنی تمله؛ منصوره طاهباز