نویسنده = احمدی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه ارتباطی درک و دریافت مخاطبان آثار هنری از نظرگاه اندیشمندان و اصول حفاظتی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 87-108

سمیه بصیری؛ رسول وطندوست؛ سید محمد امین امامی؛ حسین احمدی