نویسنده = زکریایی کرمانی، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. سفالگری معاصر شهرضا و تبیین عناصر فنی آن

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 129-154

امیر نظری؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی