نویسنده = جیحانی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مفاهیم تأثیرگذار بر شکل‌گیری منظر در دورۀ صفوی و نقش طبیعت در تبیین آنها

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 61-85

حمیدرضا جیحانی؛ مریم رضایی پور