درباره نشریه

فصلنامه هنرهای سنتی اسلامی با رویکرد علمی پژوهشی

فصلنامه هنرهای سنتی اسلامی با هدف انتشار نتایج پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در جهت توسعه‌ و نشر مفاهیم و ارزش‌های اسلامی و اعتلای هنرهای سنتی ایران در دوران اسلامی توسط پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر خواهد شد.

 

قابل توجه پژوهشگران ارجمند

عنوان و هیأت تحریریه‌ی این نشریه بنابر مصوبه کمیته‌ی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به تصویب رسیده است و با انتشار دو شماره واجد اعتبار علمی-پژوهشی خواهد شد. لازم به ذکر است پس از اخذ اعتبار علمی-پژوهشی دو شماره‌ی اخیر نیز واجد اعتبار مذکور می‌باشد لذا از تمامی استادان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران حوزه‌ی فرهنگ و هنر دعوت می‌شود مقالات خود را با توجه به شیوه‌نامه نشریه تنظیم و به دفتر نشریه ارسال نمایند.

مقالات ارسالی الزاماْ باید ماهیت پژوهشی داشته و نشریه از بررسی و ارزیابی مقالات علمی-ترویجی و ترجمه معذور است. در ضمن مقالات مروری اگر از منابع معتبر و به روز بهره‌مند باشد قابل ارزیابی است.

 

مهمترین محورهای پژوهشی مورد نظر نشریه:

مفاهیم و ارزش‌های اسلامی در حوزه‌ی هنرهای سنتی

نقش اسلام در توسعه و گسترش صنایع و هنرهای کاربردی

اهمیت ارزش‌های اخلاقی در حوزه‌ی هنرهای سنتی اسلامی

راهکارهای گسترش کاربرد هنرهای سنتی اسلامی در عصر حاضر

معرفی هنرهای سنتی از یاد رفته و در حال زوال

معرفی و تحلیل آثار شاخص هنرمندان و مفاخر حوزه‌ی هنرهای سنتی اسلامی

تحلیل و مطالعه‌ی نمونه‌های شاخص در حوزه‌ی هنرهای سنتی اسلامی

بررسی و نقد مبانی نظری در حوزه‌ی هنرهای سنتی اسلامی

 

 

نشانی نشریه: اصفهان، خیابان صائب، مجتمع فرهنگی صائب، طبقه دوم، پژوهشکده هنرهای سنتی- اسلامی، دفتر فصلنامه هنرهای سنتی- اسلامی

رایانامه: tia.esf@gmail.com

 

شماره تلفن: 32357755 , 32355588-031